واریز الکترونیکی پیش پرداخت

مراجعه کننده محترم لطفا برای قطعی نمودن رزرو نوبت خود، مبلغ پیش پرداخت را واریز نمایید.

بدیهی است در هنگام مراجعه جضوری مبلغ پیش پرداخت از هزینه ویزیت کسر خواهد شد.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه